Η άμεση ανάγκη υλοποίησης μέτρων για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της Λίμνης Κορώνειας συζητήθηκε στη σύσκεψη που έγινε στον Λαγκαδά στις 24 Ιουλίου. Η σύσκεψη διοργανώθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με πρωτοβουλία του Ειδικού Γραμματέα Ομότιμου Καθηγητή Ιάκωβου Γκανούλη.
Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν εκπρόσωποι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας-Βόλβης, του Δήμου Λαγκαδά και της Αυτοδιοικητικής Κίνησης Κ. Μακεδονίας «Οικολογία-Αλληλεγγύη».
«Η Λίμνη Κορώνεια είναι σύμβολο της αναποτελεσματικότητας των κυβερνήσεων και των παθογενειών της ελληνικής κοινωνίας επί δεκαετίες. Σήμερα καλούμαστε να ξαναφτιάξουμε ένα κατεστραμμένο οικοσύστημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στόχος μας είναι η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της εξοικονόμησης και της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων στην αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, την παραγωγή ενέργειας, τη βιομηχανία», δήλωσε σχετικά με το θέμα ο υπουργός Αναπληρωτής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης.

Το πρόβλημα  

Δεν χρειάστηκαν παρά λίγα μόνο χρόνια στο βάθος των αιώνων για να μετατραπεί ένα θαύμα της ελληνικής φύσης, η λίμνη Κορώνεια, στην επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, σε έναν θλιβερό, έρημο λασπότοπο.
Το θέμα της εξαφάνισης της Λίμνης Κορώνειας ταλανίζει την περιοχή από τη δεκαετία του ’90 με την αποτυχία σειράς μέτρων, κυρίως τεχνικών, την κατασπατάληση χωρίς αποτέλεσμα πολλών εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής με συνέπεια την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με τον κίνδυνο επιβολής τεράστιωνπροστίμων. Η λίμνη αντιμετωπίζει τόσο προβλήματα ποιότητας (μαζική εξαφάνιση ψαριών και οικοσυστημάτων) όσο και προβλήματα μείωσης της ποσότητας των υδατικών αποθεμάτων.
Πριν από την πλήρη κατάρρευσή της, το 1995, η λίμνη είχε έκταση 45 Κm² και μέγιστο βάθος 8 μέτρα. Έκτοτε, είναι ένα ιδιαίτερα ασταθές οικοσύστημα, με μεγάλο εύρος διακυμάνσεων στην ποιότητά του και συνέπειες που είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού.
Το ιστορικό της λίμνης από τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα δείχνει ότι η σταδιακή μείωση του όγκου της και τελικά ηαποξήρανσή της οφείλεται στην υπερκατανάλωση κυρίως υπόγειων νερών στην υδρολογική της λεκάνη το καλοκαίρι μέσω αρδευτικών γεωτρήσεων. Η υπερκατανάλωση ξεπέρασε διαχρονικά τον όγκο του αποθηκευμένου νερού στη λίμνη (από 5m μέσο βάθος στη δεκαετία το 1970 στο μηδέν το καλοκαίρι του 1999).
Ύστερα από ένα εξαιρετικό φετινό υδρολογικό έτος 2014-2015, η λίμνη εμφανίζει και πάλι περίπου 5m βάθος και η περαιτέρω διατήρηση αυτής της στάθμης πρέπει να βασιστεί στον περιορισμό και τον έλεγχο των αντλήσεων κυρίως αρδευτικών γεωτρήσεων.

www.ert.gr